Ekologi

Kretsloppstänkande och ekologi

Ett ekologiskt tänkande genomsyrar våra beslut vid alla inköp till vårt hus. Vi väljer i första hand och så långt det är möjligt välja kravmärkta varor och kretsloppsanpassade produkter. Dessutom har vi som målsättning att hushålla med energi. Vårt hus är byggt med ekologiska förtecken. Själva grundkonstruktionen är gjord av återvunnet material som gips och stål.

Det är viktigt att vi tar ansvar både för oss själva och för vår framtid. Och det gör vi genom att tänka ekologiskt både i det stora och i det lilla.