Frågor & svar

Huset (5)

Hur många lägenheter finns det i huset?

Det finns 40 lägenheter, varav 16 på 2 rok (c:a 58 kvm) och 24 på 3 rok (c:a 70 kvm).

Hur stort är det gemensamma huset och vad finns där?

Det gemensamma huset (“samhuset”) är på 210 kvm. I markplanet finns stor matsal och stort kök, där vi lagar och äter gemensamma vardagmiddagar 3 dagar i veckan.  På andra våningen finns ett vardagsrum med TV, ett hobbyrum med bibliotek, ett gästrum samt föreningens kontor.

Vilken utrustning finns i lägenheterna?

Lägenheterna är fullt utrustade med spis, kyl och frys, tvättmaskin och torktumlare. Det är förberett för installation av diskmaskin men den får man bekosta själv. Telia levererar kabel-TV, IP-telefoni och bredband.

Vem har byggt husen?

De båda lägenhetshusen har byggts av OpenHouse Production AB. Lägenheterna byggdes som moduler i fabriken i Arlöv. Det gemensamma huset är platsbyggt av Veidekke Sverige AB

Vem äger huset/husen?

Huset/husen ägs av Hyreshem Malmö AB och BoAktiv Landgången “blockhyr” hela komplexet av Hyreshem enligt ett blockhyresavtal.

Ekonomi (4)

Ingår el-och vattenavgifter i hyran?

Vatten och värme ingår i lägenhethyran men inte el. Vatten och värme liksom el till de gemensamma utrymmena betalas av föreningen. Som föreningsmedlem kan man vara med och påverka dessa kostnader (genom val av leverantör, genom föreningsbeslut som påverkar förbrukningen m.m.).

När skall man betala 10.000 kr?

När man har blivit medlem, ansökt om en lägenhet och fått klarsignal av styrelsen. Man tecknar då ett förhandsavtal på lägenheten. När man sedan har betalat 10.000 kr (som utgör förskott av upplåtelseinsatsen) är man garanterad just den lägenheten.

Vad innebär upplåtelseinsats?

Upplåtelseinsatsen betalas in i samband att man skriver hyresavtal. Den tjänar som en ekonomisk buffert för föreningen.  Om man flyttar ut återbetalas den med samma belopp.

Du ser upplåtelseinsatsen här

Vad kostar det att bli medlem i föreningen?

Det finns tre olika medlemskategorier, vänmedlem, kömedlem och bomedlem.

Vänmedlem blir man om man vill stödja vår boendeidé och få rätt att delta i våra sociala aktiviteter. Det kostar en medlemsinsats på 50 kr  (som återbetalas om man avslutar sitt medlemskap) samt en årsavgift på för närvarande 200 kr.

Kömedlem bilr man om man dessutom vill ställa sig i kö till en lägenhet i vårt hus. Det kostar en medlemsinsats på 300 kr + årsavgiften 200 kr.

Bomedlem blir man när man har hyresavtal på en lägenhet i vårt hus.

Gemensamma lokaler (4)

Kostar det att använda de gemensamma lokalerna?

Nej, i princip har man som medlem i BoAktiv Landgången rätt att vistas i de gemensamma lokalerna. Om man vill hyra matsal och kök för en privat fest kostar det dock 150 kr, vilket utgör ett beräknat självkostnadspris för elförbrukning och slitage. Använder du endast malsalen är det gratis. Gästrummen kostar 75 kr/natt.

Kan man hyra en lokal för enskilt bruk?

Ja, som medlem kan man hyra våra gemensamma lokaler också för enskilt bruk (fester, möten etc.), när de inte är upptagna för gemensamma ändamål. För att hyra matsal och kök för en fest betalar vi 150 kr. Använder du endast malsalen är det gratis. De två gästrummen kan bokas för övernattande gäster och kostar 75 kr per natt.

Vem städar de gemensamma lokalerna?

De boende delas upp i städlag, som turas om att städa de gemensamma lokalerna. När man har vistats i de gemensamma lokalerna återställer man dem i samma skick som när man kom.

Hyr ni ut lokaler?

Vi är fortfarande mycket restriktiva med att hyra ut lokaler till utomstående eftersom vi använder dem flitigt själva och är mycket rädda om dem eftersom de är en del av vårt utvidgade hem. Några grannföreningar har dock nyligen fått tillstånd att hyra matsalen (men inte köket) för sina årsmöten.

Medlemskap (2)

Kan man vara medlem i föreningen utan att bo i huset?

Ja, man får gärna vara medlem i föreningen utan att bo i huset, antingen för att man vill stödja föreningens idé, för att man vill delta i matlagning eller andra gemensamma aktiviteter eller för att man vill ställa sig i kö för en lägenhet.

Vad innebär att vara stödmedlem?

Vi har tre former av medlemskap: bomedlem, kömedlem och vänmedlem.

  1. Bomedlemmar är de som bor i huset med hyresavtal. De har rösträtt på våra stämmor och husmöten. De betalar 300 kr i medlemsinsats + upplåtelseinsats + 200 kr i årsavgift .
  2. Vänmedlem blir man om man vill stödja vår boendeidé och få rätt att delta i våra sociala aktiviteter. Det kostar en medlemsinsats på 50 kr  (som återbetalas om man avslutar sitt medlemskap) samt en årsavgift på för närvarande 200 kr.
  3. Kömedlem blir man om man dessutom vill ställa sig i kö till en lägenhet i vårt hus. Det kostar en medlemsinsats på 300 kr + årsavgiften 200 kr.

Övrigt (3)

Vem var drivande kraft i tillkomsten av Landgången och hur ser styrelsen ut idag.

Drivande kraft sedan det första nätverket bildades 1998: Kerstin Ödlund, som också bor i huset. Kontaktuppgifter hittar man här

Är man tvungen att laga mat?

Ja, i våra stadgar står det att man är skyldig att delta i aktiviteter som beslutats om i föreningen. Den gemensamma matlagningen ser vi som själva hjärtat i boendegemenskapen, som det är viktigt att alla deltar i efter förmåga. Matlaget har många olika uppgifter och man deltar med det som man har förmåga till, allt ifrån matlagning och handling till dukning och diskning. Vill man helt bli befriad från deltagande i matlagen får man ansöka om detta hos styrelsen.

Får man ha hund och katt när man bor i huset?

Ja, det är redan flera som har hund och katt. Det är dock inte tillåtet att ta med sig hund eller katt in i gemensamhetshuset.