Hyr ni ut lokaler?

Vi är fortfarande mycket restriktiva med att hyra ut lokaler till utomstående eftersom vi använder dem flitigt själva och är mycket rädda om dem eftersom de är en del av vårt utvidgade hem. Några grannföreningar har dock nyligen fått tillstånd att hyra matsalen (men inte köket) för sina årsmöten.

Posted in: Gemensamma lokaler