Ingår el-och vattenavgifter i hyran?

Vatten och värme ingår i lägenhethyran men inte el. Vatten och värme liksom el till de gemensamma utrymmena betalas av föreningen. Som föreningsmedlem kan man vara med och påverka dessa kostnader (genom val av leverantör, genom föreningsbeslut som påverkar förbrukningen m.m.).

Posted in: Ekonomi