Kostar det att använda de gemensamma lokalerna?

Nej, i princip har man som medlem i BoAktiv Landgången rätt att vistas i de gemensamma lokalerna. Om man vill hyra matsal och kök för en privat fest kostar det dock 150 kr, vilket utgör ett beräknat självkostnadspris för elförbrukning och slitage. Använder du endast malsalen är det gratis. Gästrummen kostar 75 kr/natt.

Posted in: Gemensamma lokaler