Vad innebär upplåtelseinsats?

Upplåtelseinsatsen betalas in i samband att man skriver hyresavtal. Den tjänar som en ekonomisk buffert för föreningen.  Om man flyttar ut återbetalas den med samma belopp.

Du ser upplåtelseinsatsen här

Posted in: Ekonomi