Kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt är en boendeform som funnits länge men som reglerades i lag först 2002. Den utgör ett intressant alternativ till hyresrätt och bostadsrätt. Det finns två former av kooperativ hyresrätt, ägarmodell och hyresmodell. För Landgångens del är det hyresmodellen som gäller. Detta innebär att föreningen “blockhyr” huset av en hyresvärd, d v s betalar en avtalad månadshyra för hela huset, medan de boende betalar sin lägenhetshyra till föreningen. På så vis kan man i egenskap av medlem vara med och påverka sin hyra. I ett s k förvaltningsavtal regleras ansvarsfördelningen vad gäller husets skötsel mellan hyresvärlden och föreningen. Ju mer föreningen åtar sig desto lägre kan hyran bli.

Boendeformen ger ett stort inslag av boendedemokrati och gemenskap och är dessutom helt spekulationsfri. Som medlem betalar man en medlemsinsats och en upplåtelseinsats. Båda insatserna återbetalas till samma belopp om man lämnar föreningen. Stadgar för BoAktiv Landgången kooperativ hyresrättsförening.

BoAktiv Landgången har varit ett pilotprojekt med stöd av Boverkets Byggkostnadsforum. Därmed har föreningen fått ekonomiskt bidrag till bland annat konsulthjälp.

Vår hyresvärd är Hyreshem Malmö AB, som också är hyresvärd för hela Annestadsområdet med c:a 1200 lägenheter